Østerbyhavn, Læsø.

Engskleiva.

Sandløper.

Lensebåten.

Speiling.

Fra reisedagboka: Russerbakkvej i Tornby.

14x20cm.

Fra reisedagboka: Høst i skogen ved Kjul strand. 14x20cm.

Fra reisedagboka: Det blåser opp før stormen Babet. Tornby strand. 14x20cm.

Fra reisedagboka: Et vannspeil i skogen. Akvarell og gouache, 14x20cm.